Jewish Hospital – Mercy Health ở thành phố Cincinnati bang Ohio, Mỹ đã giới thiệu về việc sử dụng beacons trong bệnh viện. Bệnh viện đã lắp đặt 280 BLE beacons để giúp bệnh nhận và khách di chuyển trong bệnh viện thông qua ứng dụng của bệnh viện. Công nghệ giúp cho bệnh nhân và khách tìm tới nơi cần đến trong bệnh viện nhanh hơn và thuận lợi hơn.

Để thực hiện bệnh viện đã chọn lựa sử dụng giải pháp BLE beacons để thực hiện. Bệnh nhân và khách sẽ tải và sử dụng Right This Way để hỗ trợ họ trong việc dẫn đường trong bệnh viện. Thêm vào đó bệnh viện có 3 ki ốt cung cấp cho khách các thông tin về vị trí và thông tin hỗ trợ.

Sau khu bệnh nhân và khách cài đặt ứng dụng, họ sẽ nhận được một lời chào từ ứng dụng. Sau đó ứng dụng hỏi vị trí cần đến trong bệnh viện. Cùng lúc đó ứng dụng yêu cầu smartphone quét thông tin các beacons xung quanh, dữ liệu từ beacons giúp điện thoại xác định vị trí hiện tại. Từ vị trí hiện tại ứng dụng sẽ dẫn đường cho bệnh nhân và khách đi đến đích họ mong muốn.

Sử dụng BLE beacons tại bệnh viện Jewish Hospital sẽ giúp cải thiện việc chỉ đường cho bệnh nhân và khách khi tới bệnh viện. Ứng dụng sẽ giúp cho người dùng có trải nghiệm thú vị và dễ dàng hơn khi tìm đúng nơi họ cần đến trong bệnh viện.