Physical Web là một địa chỉ trang Web được phát ra từ Beacon sử dụng công nghệ BLE được Google đưa ra (Eddystone-Url).

Physical Web hoạt động như thế nào?

Physical Web cho phép bạn tìm thấy xung quanh mình một danh sách các địa chỉ trang web được phát ra quanh bạn. Các địa chỉ trang web này được phát ra bởi các thiết bị Beacon sử dụng công nghệ BLE. Beacons hỗ trợ Eddystone được Google đưa ra đều có thể phát ra các địa chỉ trang web. Services của Google Chrome trên điện thoại có thể tìm kiếm ra đưa ra cảnh bảo khi phát hiện các địa chỉ web xung quanh mà không phải cài thêm ứng dụng nào.

Tác động của Physical Web tới ngành bán lẻ.

Ngành bán lẻ đã và đang đi đầu trong việc sử dụng các giải pháp tiệm cận như công nghệ iBeacon. Nhiều nhà bán lẻ hàng đầu Mỹ như Target, Macy’s và Walmart đã sử dụng iBeacon để xây dựng thói quen ngưới sử dụng về công nghệ. Tuy nhiên để sử dụng phải các ứng dụng riêng. đó cũng là trở ngại lớn trong việc thu hút người dùng tải và sử dụng ứng dụng, do đó phù hợp với nhà bán lẻ lớn với số lượng người dùng nhiều. Physical web ra đời giúp các nhà bán lẻ nhỏ có thể phát các nội dung quảng cáo tới đúng người đúng chỗ. Các cách mà các nhà bán lẻ có thể sử dụng Physical web:

  • Chạy quảng cáo khuyến mại, giảm giá: sử dụng Physical web các nhà bán lẻ có thể gửi tới khách hàng các thông tin khuyến mại, giảm giá thông qua các địa chỉ web hấp dẫn được xây dựng trước. Gửi các cảnh báo trong suốt thời gian lễ hội và giảm giá để thu hút nhiều khách hàng hơn tới cửa hàng.
  • Quảng cáo sản phẩm mới: để quảng cáo sản phẩm mới các nhà bán lẻ có thể sử dụng các cảnh báo của Physical web. Các khách hàng ở gần khu vực của hàng có thể nhận được các mẩu tin thông báo hấp hẫn về sản phẩm mới, giúp cho sản phẩm mới được nhiều khách hàng biết tới hơn.
  • Hướng dẫn bản đồ cửa hàng: Cửa hàng lớn có nhiều khu vực hàng hóa sẽ được hướng dẫn bởi chia sẻ nơi có thể xem bản đồ cửa hàng, giúp khách hàng dễ dạng tim được mặt hàng mình mong muốn.

Nguồn: beacontac.com và google.github.io