Tại triển lãm ô tô Paris (Mondial de l’Automobile), tất cả các xe Fiat, Jeep, và Alfa Romeo đều được cài đặt beacon. Khi khách thăm quan đi tới gần xe nào các thông tin về xe bằng hình ảnh, video, thông số kỹ thuật và âm thanh sẽ được đưa tới điện thoại của khách thăm quan, họ có thể đánh dấu lại về xem thêm khi dới triển lãm.  Để thực hiện việc này Fiat đã phải cung cấp cấp Wi-Fi miễn phí để tải ứng dụng và khuyễn khích khách thăm quan bật Bluetooth, có khoảng 400 lượt truy cập Wi-Fi trong số 7000 khách mỗi ngày. Fiat cũng đang suy nghĩ về việc triển khai beacon tại các nhà phân phối.

Nguồn tại ibeacontrends