Khi làm việc với BLE nói chung cũng như Beacons nói riêng vấn đề tiêu hao năng lượng là rất được quan tâm. Để tiện lợi cho các nhà phát triển tính toán năng lượng tiêu thụ của phần mềm nhúng trên các chip nRF51 và nRF52 của mình, Nordic công bố một công cụ giúp tính toán tiêu thụ năng lượng vào ngày 13/10/2016.

Power Profiler Kit là một công cụ đo dòng và tối ưu năng lượng tiêu thụ của phần mềm nhúng. Nó có thể gắn trực tiếp lên nRF51 DK và nRF52 DK giúp đo dòng năng lượng tiêu hao trên kit, nó cũng hỗ trợ kết nối để do mạch ngoài phục vụ đo các thiết kế của chúng ta sau khi thiết kế.

ppk-ext

Kết nối với mạch ngoài.

Power Profiler Kit bao gồm một mạch đo có độ phân dải thay đổi với tốc độ cao giúp đo được các đầu vào có dải thay đổi lớn. Kit hỗ trợ dải từ 0 đến 70mA với độ phân giải thấp nhất là 0.2µA với chu kỳ lấy mẫu là 13µs.

ppk-software

Phần mềm PPK.

Phần mềm của Power Profiler Kit dễ sử dụng với giao diện đồ họa với hai của sổ đo. Phần mềm này được viết trên nền Python 2 và cần cài đặt riêng để sử dụng.

Nguồn tham khảo thêm tại đây.