GuestDriven vừa cho ra một nền tảng di động cho khách sạn, và nền tảng sử dụng beacons giúp cho các khách sạn xây dựng một mối quan hệ với khách hàng của mình. Tại The James ở Chicago, các beacon được đặt tại bàn lễ tân, spa, bar, và nhà hàng cùng một vài địa điểm khác, và các thông tin như thực đơn bữa sáng, đặt chỗ spa được bật ra cho khách hàng khi tới các địa điểm thích hợp. Thêm vào đó nó giúp cho khách sạn và khách hàng chia sẻ các thông tin chung, phân tích thông tin đặt chỗ tới nhân viên khách sạn và tương tác trực tiếp tới khách hàng.

Tham khảo giải pháp của tại đây GuestDriven.