Công nghệ Beacons đã có mặt tại các mall của Thái Lan. Tesco Lotus đã cài đặt beacons tại cửa hàng của mình tại các mall ở Thái Lan, beacons gửi các thông tin giảm giá tới khách hàng. Khách hàng cần cái ứng dụng của  Tesco Lotus và tới gần các điểm cửa hàng trong mall là có thể nhận các thông tin khuyến mại, ngoài ra còn có thông tin cửa hàng mà bạn đang ở gần.

Ứng dựng beacons đã về gần Việt Nam lắm rồi, mình chia sẻ các bài viết trước đây ứng dụng chủ yếu là Mỹ và Châu Âu.  ;D

Video quảng cáo beacons cũng rất vui vẻ của Tesco Lotus.

Nguồn tại đây,