Bluvision đã cài đặt beacons cho một vài sân bay tại Mỹ như  San Francisco, Newark, New York và San Jose. Các beacons được cấu hình phát Eddystone UID, khi hành khách đến gần một beacon sẽ nhận được một Nearby Notification trên điện thoại Android để tải ứng dụng  Mobile trực tiếp từ Google Play Store, đây là cách đơn gian để hành khách biết ứng dụng nào mà họ cần theo vị trí của họ. Ứng dụng sẽ rất hữu ích, và có nhiều thông tin cho hành khách.

Bluvision đã phát triển dựa trên tính năng Nearby Notification, đây là ứng dụng đầu tiên được áp dụng Nearby Notification của Android.

Nguồn Bluvision,