Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) công bố  chuẩn Bluetooth 5.0 vào 16/6/2016, cải thiện cự ly, tốc độ, và khả năng dữ liệu giao tiếp.  Cụ thể Bluetooth 5.0 có tầm phủ sóng tăng lên gấp 4 lần so với Bluetooth 4.2 hiện nay, còn tốc độ truyền dữ liệu thì tăng lên cao nhất là 2 lần.

Bluetooth 5.0 sẽ có trên một số thiết bị và cuối  2016 hoặc đầu 2017.

Bluetooth 5.0 tăng thông tin phát quảng bá, điều này giúp cho các beacons, và các dịch vụ không kết nối sẽ có thêm thông tin hơn, giúp chúng không phụ thuộc và kết nối IoT.

Chúng ta sẽ cập nhật thêm các tính năng và kỹ thuật sâu hơn của Bluetooth 5.0 sau khi có các thiết bị chạy thử.

Nguồn Mspoweruser.com