Ani Mohan nói về  Physical Web sừ dụng công nghệ Beacon và công nghệ Web tai Google I/O 2016.

 

Nguồn Google Developers