Theo báo cáo của Proxbook tới hết Q1/2016 thị trường Proximity là phát triển rất tốt:

  1. Tổng số công ty kinh doanh về lĩnh vực Proximity là 293 (49 công ty mới trong Q1/2016), trên 45 quốc gia, chủ yếu là Mỹ và Châu âu.
  2.  Có 100 lĩnh vực có ứng dụng Proximity tính đến hết Q1/2016, trong đó ngành bán lẻ là ngành phát triển ứng dụng beacon lớn nhất.
  3. Số beacons hiện tại khoảng gần 5 triệu trên toàn thế giới.
  4. Khoảng cách về iBeacon và Eddystone đang được thu hẹp, tính đến hết Q1/2016 có 45% số công ty hỗ trợ Eddystone so với 90% hỗ trợ iBeacon.
  5. Số tiền được đầu tư vào Proximity trong Q1/2016 là 115.7 triệu USD.
  6. Riêng Q1/2016 đã có 1 triệu beacon được triển khai cho ngành bán lẻ tại Mỹ.
  7. Mạng lưới beacons đang phát triển nhanh.
  8. Giá trị về dữ liệu Proximity là quan trọng trong quảng cáo trực tuyến.

 

Chi tiết có thể đọc thêm: Proximity_Marketing_in_Retail_Q1_2016_Report.