Eddystone-EID (Eddystone Ephemeral Identifier) là một thành phần của chuẩn Eddystone của Google cho BLE beacons. Eddystone-EID được Google đưa ra ngày 14/4/2016, là một khung dữ liệu beacons cho phép các nhà phát triển có thể quản lý và cho phép ai được sử dụng tín hiệu beacons. Eddystone-EID được phát triển cho một số các ứng dụng beacons cần sự riêng tư và bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin. Khung dữ liệu sẽ thay đổi theo một chu kỳ nên chỉ có một số  người dùng có thể đọc được dữ liệu trong khung đó. Vậy cách thức Eddystone-EID làm thế nào?

Tám byte nhận dạng beacon mã hóa AES thay đổi ngẫu nhiên theo một chu kỳ nhất định, được đặt từ 1 đến hơn 9 giờ. Mã nhận dạng được tạo ra bởi một mã khóa và bộ timer chạy liên tục trên beacon. Beacon khi được cài đặt sẽ trao đổi mã khóa đó với một service như Proximity Beacon API sử dụng mã khóa tuân theo Elliptic Curve Diffie-Hellman, kể từ đây chỉ có beacon và service đã đăng ký trước mới có thể biết được mã khóa. Service này được sử dụng trên các ứng dụng của người dùng mà ta cho phép để đọc các thông tin từ beacon.

Cùng với việc giới thiệu  Eddystone-EID, Google mở rộng Eddystone-TLM (Eddystone-eTLM) theo đó thông tin về mức pin cũng được mã hóa cùng phương thức chia sẻ mã khóa.

Eddystone-EID hỗ trợ trên cả iOS và Android.

Chi tiết hơn có thể tham khảo thêm tại đây.