Thư viện Bavarian State (gọi tắt là BSB) là một thư viện lớn tại Đức với khoảng hơn 9.81 triệu sách. Hàng ngày thư viện đón khoảng 3000 đọc giả đến thăm. Mặc dù đã có bản đồ thư viện nhưng cũng rất khó khăn để tìm đường trong thư viện vì quá rộng.

Thư viện vừa triển khai cài đặt khoảng 245 beacons, các beacons này làm việc với một ứng dụng BSB Navigator, giúp cho các đọc giả có thể tự tìm đường trong thư viện mà không phải hỏi các nhân viên thư viện.

Với ứng dụng BSB Navigator người đọc khi đến thư việc có thể tự tìm đường và các thông tin khác về thư viện. Ứng dụng có phiên bản trên IOs và Android sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

BSB-screenshots.jpg

Ứng dụng sử dụng công nghệ của indoo.rs và beacons.

Nguồn ibeacon-nieuws.nl