Dự án MyStop do Proxama triển khai thử nghiệm trên các trạm xe Bus tại London. Các beacons được gắn tại các trạm xe Bus, hỗ trợ đầy đủ giao thức Eddystone của Google, chúng phát ra các gói eddystone-url. Hiện tại các điện thoại iphone và android có cài Chrome mới nhất đều hỗ trợ eddystone-url, sẽ đọc được các thông tin gửi ra từ beacons. Các trình duyệt khác như Opera, Firefox, và Microsoft Edge sẽ hỗ trợ eddystone-url trong tương lai.

Như vậy với điện thoại ở gần các trạm xe Bus khi mở phần thông báo sẽ thấy:

Physical-Web-links

Khi click vào các URL các thông tin sẽ được lấy từ internet qua 3G/4G hoặc WiFi thông tin về cập nhật về chuyến Bus, các điểm đến và thời gian dự kiến được cập nhật, bạn có thể chọn thông báo khi xe đến điểm nào đó.

PhysWeb2

Lợi ích lớn nhất của Physical Web là không bắt buộc người dùng phải cài một ứng dụng nào (sử dụng chính các trình duyệt có trên máy).

Nguồn marketingland.com