Proxbook công bố báo cáo cho quý 4 năm 2015. Tính đến thời điểm này (25/3/2016) có 288 công ty trên toàn cầu hoạt động trong ngành công nghiệp Proximity đã đăng ký thông tin với Proxbook, số lượng cảm biến là hơn 5 triệu, trong đó có gần 4 triệu beacons.

Thông tin dự báo quan trọng được ABI Research công bố sẽ có khoảng 400 triệu beacons vào năm 2020.

Một số dự đoán các xu hướng của beacons trong năm 2016:

  1. Sự tăng trưởng các cảm biến
  2. Beacons sẽ dẫn đầu công nghệ Proximity
  3. Khoảng 5 năm nữa, khoảng 70% các công ty bán lẻ sẽ sử dụng beacons
  4. Eddystone sẽ tăng trưởng nhanh trên thị trường
  5. Thông tin sẽ đáng tin và đúng đắn hơn trên thị trường
  6. Sẽ có các hướng ứng dụng mới
  7. Tỷ lệ tăng trưởng rất ngoạn mục giữa các quý

Các thông tin quan trọng trong năm 2015 (số liệu hết 2015)

244: Nhà cung cấp giải pháp Proximity

40: nước

19: Ngành công nghiệp

7: Công nghệ Proximity

7: Sản phẩm Proximity

4: Chuẩn Beacon

proxbook coverage.png

Q4 có thêm 39 nhà cung cấp.

Trong 19 ngành công nghiệp ứng dụng các giải pháp Proximity, dẫn đầu là bán lẻ sau đó là đến trung tâm thương mại, khách sạn/du lịch…

Các nhà cung cấp tập trung ở Mỹ và Châu âu là chính. Việt Nam hiện vẫn chưa có nhà cung cấp nào đăng ký với Proxbook.

Trên đây chỉ tóm tắt các thông tin và số liệu quan trọng cho thấy công nghệ beacons đang là một xu thế phát triển rất nóng.

Chi tiết các thông tin khác các bạn có thể đọc trong báo cáo được đính kèm bên dưới.

Nguồn The_Proxbook_Report_Q4_2015