Giải pháp ứng ụng Beacons cho sân bay quốc tế Miami do Bluvision cung cấp. Giải pháp được sử dụng trên ứng dụng mobile là MIA Airport Official 2.0, trên cơ sở hạng tầng 550 beacons và các bộ Bluetooth-to-WiFi gateways được lắp đặt trên toàn bộ sân bay Miami.

Các beacons và Gateways sẽ giúp xác định vị trí của hành khách và dẫn đường trong sân bay đến vị trí nào hành khách muốn đi.

Hệ thống giúp phân tích lại lịch sử di chuyển của hành khách theo khu vực, gửi các thông quảng bá đến hành khách trong phạm vi sân bay. Tất cả các trao đổi thông qua phần mềm di động MIA 2.0 được cài trên điện thoại của hành khách.

Ứng dụng trên di động MIA 2.0 giúp hành khách nhận các thông tin từ beacons, giúp họ xác định được vị trí và nhận các thông tin liên quan một cách nhanh và chính xác nhất theo khu vực.

Nguồn Bluvision