iBeacon

Là giao thức BLE được Apple đưa ra 12/2013, đây là một bộ giao thức chính thức đầu tiên về BLE, đa số mọi beacons đều hỗ trợ. Giao thức này được hỗ trợ chỉ trên iOS, nhưng hiện nay có thể tìm rất nhiều hàm API hỗ trợ tìm kiếm các iBeacon trên Android. Cần có một ứng dụng để tìm kiếm beacons và thực hiện các thao tác với chúng.

iBeacon hỗ trợ hai kiểu tương tác, giám sát (monitoring) và vùng phủ (ranging). Với chế độ giám sát ứng dụng sẽ cảnh báo ngay cả khi ứng dụng đã tắt. Khác chế độ giám sát, chế độ cự ly chỉ hoạt động khi ứng dụng đang chạy.

Với iBeacon thì các beacon sẽ phát ra dữ liệu gì?, chúng phát ba thông tin UUID, Major, và Minor. Sẽ không bao giờ có hai beacon cùng UUID, Major, và Minor.

Eddystone

Là giao thức BLE do Google công bố 7/2015, được hỗ trợ chính thức trên cả hai nền tảng iOS và Android. Là một giao thức mở và hỗ trợ nhiều gói tin khác nhau. Chỉ hỗ trợ một kiểu tương tác cơ bản, gần giống với vùng phủ của iBeacon.

Các gói tin của Eddystone gồm có:

Eddystone-UID: gần giống gói tin của iBeacon, gồm các thông tin Namespace (chức năng giống UUID của iBeacon) và Instance (chức năng giống Major và Minor của iBeacon)

Eddystone-URL: gửi thông tin một đường dẫn trang web. Với gói tin này trên điện thoại sẽ mở trang web và ko cần cái ứng dụng.

Eddystone-TLM: là gói tin gửi các thông tin của beacons như điện áp pin, nhiệt độ, số gói tin đã gửi, và thời gian bật beacons. Gói tin này sẽ gửi với chu kỳ dài hơn hai gói trên.

Eddystone có thể thay thế iBeacon?

  • Hỗ trợ chính thức trên iOS và Android.
  • Hỗ trợ 3 loại gói tin khác nhau.
  • Không cần cái ứng dụng.
  • Là một giao thức mở hỗ trợ đa nền tảng.

Chi tiết định dạng các gói tin ta sẽ tìm hiểu trong bài sau.

Nguồn Academy by pulsate