Beacons hoạt động thế nào?

Beacons phát tín hiệu quảng bá thông tin sử dụng Bluetooth Low Enregy ra môi trường xung quanh. Các thiết bị như điện thoại thông minh (smartphone) thu được thông tin khi đến gần các beacon, khoảng cách có thể lên đến 100m. Ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có khả năng đọc được dữ liệu thông qua Bluetooth sẽ xử lý và hiện thị các thông tin tương ứng.

Beacons gửi dữ liệu gì?

Với iBeacon, một chuẩn dữ liệu beacon của Apple các beacons sẽ phát các thông tin sau:

UUID: 16 bytes để phân biệt các công ty, tập đoàn, nhãn hàng …

Major: 2 bytes các mức nhỏ hơn trong cùng một công ty, tập đoàn, nhãn hàng …

Minor: 2 bytes xác định các beacon trong cùng 1 địa điểm

Tx Power: cường độ sóng phát ra

Ngoài ra còn có chuẩn gói tin khác là Eddystone của Google công bố tháng 7/2015, chúng ta sẽ so sánh chi tiết trong bài sau.

Zrzut ekranu 2014-10-24 o 13.13.21

(nguồn estimote.com)

Thông tin gì sẽ được hiện thị?

Các beacon chỉ phát ID muốn có thông tin nội dung mà người dùng quan tâm, các thiết bị sẽ phải lấy trên cloud hoặc lưu trữ ngay trong smartphone để hiện thị tương ứng với beacon.