Beacons là một thiết bị đơn giản phát tín hiệu bằng công nghệ Bluetooth Low Energy. Các thiết bị ở gần có thể đọc các thông tin này và xử lý các thông tin này theo ứng dụng cụ thể. Beacons được đặt tại các địa điểm cố định như Gian hàng, Sân bay, Bảo tàng … và các đối tượng di chuyển như hàng lý, vật nuôi, xe máy …

eddystone_support_device

Chúng ta có thể làm gì với Beacons:

  • Cho phép các ứng dụng có thể đọc các nội dung gắn với các beacons.
  • Giám sát các đối tượng di chuyển và đọc các thông tin cảm biến có trong beacons như nhiệt độ.
  • Có thể nhận một địa chỉ trang web từ beacons

Hiện tại có 3 nền tảng về beacons phổ biến:

  • Eddystone của Google
  • iBeacon của Apple
  • Altbeacon của Radius Networks

Trong đó Eddystone là một định dạng beacon mở của Google có thể hỗ trợ trên cả Android và iOS.

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn các nền tảng trong các bài viết sau.